Bakteryjna zgorzel orzecha włoskiego

Objawy: Na liściach pojawiają się drobne, czarne plamy, z czasem łączą się i pokrywają coraz większą powierzchnię. Takie czarne plamy tworzą się również na ogonkach liściowych, porażone liście przedwcześnie opadają. Porażone pędy zamierają, a zawiązki ulegają całkowitemu zniszczeniu. Na chorych owocach występują czarne, zagłębione plamy, w tych miejscach gnije łupina.
Atakowane rośliny: Orzech włoski.
Przyczyna: Bakteria Xanthomonas campestris, sprawca rozmaitych chorób roślin. Patogen zimuje w pąkach oraz na pędach. Podczas rozpoczynającej się wegetacji, bakterie szybko rozmnażają się i wydostają na powierzchnię. Rozprzestrzeniają się z kroplami wody podczas opadów deszczu. Do liści i zawiązków owoców wnikają przez szparki, a także w miejscach uszkodzeń skórki, spowodowanych np. gradobiciem. Rozwojowi choroby sprzyja ciepła i wilgotna pogoda.
Ochrona niechemiczna: Wycinać i usuwać porażone części roślin.
Ochrona chemiczna: Rany po cięciu smarować pastami ochronnymi. W okresach wysokiej wilgotności powietrza opryskiwać drzewa co dwa tygodnie preparatami miedziowymi np. Miedzian 50 WP.