Bawełnica korówka

Objawy: Szkodnik żeruje na powierzchni pni i gałęzi, w tych miejscach kora pęka i tworzą się rany. Wokół blizn po cięciu i spękań kory, tworzy się puszysty, biały nalot. Rany powstałe na skutek żerowania bawełnicy, są jednocześnie łatwą drogą do wnikania patogenów, powodujących choroby kory.
Atakowane rośliny: Jabłonie, czasem grusze i jarzębiny, a także głogi i irgi.
Przyczyna: Szkodnik Eriosoma lanigerum Hausm. Mały szaro-czarny pluskwiak. Larwy zimują na korzeniach, wiosną przemieszczają się na gałęzie w miejsca zranień kory. Szkodnik najliczniej występuje wiosną oraz jesienią.
Ochrona niechemiczna: Kolonie bawełnicy niszczyć ręcznie, powstałe rany na korze smarować maściami ogrodniczymi.
Ochrona chemiczna: Po kwitnieniu stosować do oprysku np. Pirimor 500 WG.
Fotografia pochodzi ze zbiorów WIKIMEDIA COMMONS