Biała plamistość liści gruszy

Objawy: Na liściach chorych drzew, w końcu maja lub na początku czerwca pojawiają się okrągłe, drobne , brunatne plamki, które z czasem powiększają się i mają szarobiałe zabarwienie. Na plamach rozwijają się zarodniki grzyba, zauważalne jako czarne kropki. Silnie porażone liście przedwcześnie opadają. Objawy choroby w postaci drobnych brunatnych plam mogą wystąpić również na owocach bardziej wrażliwych odmian np. na Faworytce.
Atakowane rośliny: Grusza.
Przyczyna: Grzyb Mycosphaerella pyri. Grzyb zimuje na opadłych, porażonych liściach. Wiosną tworzą się na nich owocniki, a uwalniające się z nich zarodniki workowe, dokonują infekcji pierwotnych. Optymalna temperatura do zakażenia wynosi 23st.C.
Ochrona niechemiczna: Dokładne usuwanie i niszczenie opadłych, porażonych liści.
Ochrona chemiczna: Zabiegi należy rozpocząć od kwitnienia i kontynuować do czerwcowego opadania zawiązków, stosując fungicydy np. Miedzian 50 WP oraz benzymidazolowe np. Topsin 70 WP.