Biała plamistość liści truskawki

Objawy: Niewielkie szaro-kremowe plamy z charakterystyczną brązowo-czerwoną obwódką. Plamy mogą się łączyć ze sobą pokrywając coraz większą powierzchnię blaszek liściowych. W niedługim czasie po pojawieniu się pierwszych oznak choroby liście zaczynają zamierać.
Przyczyna: Grzyb Mycosphaerella fragarie. Zimuje grzybnia na porażonych fragmentach liści. Wiosną wytwarza ona zarodniki konidialne przenoszone przez wiatr lub z kroplami wody na młode liście. Zakażeń wtórnych w ciągu całego sezonu wegetacyjnego dokonują także zarodniki konidialne dzięki czemu choroba w ciągu jednego roku może rozprzestrzenić się na dużym obszarze upraw.
Zwalczanie niechemiczne: Sadzenie zdrowych roślin zakupionych u pewnego sprzedawcy. Wygrabienie i palenie liści po zbiorach owoców także znacznie ogranicza rozwój choroby.
Zwalczanie chemiczne: Po zbiorze owoców wykonuje się jeden lub dwa opryski (w odstępie 10 dni) środkiem Pomarsol Forte 80 WG, Topsin M 500 SC lub Zato 50 WG.