Cytosporoza jabłoni

Objawy: Kora na pędach i konarach pokryta ciemnymi punktami – skupieniami zarodników, łuszczy się odsłaniając brunatne i sine drewno, pędy zamierają, czasami przy silnym porażeniu, obserwuje się nagłe więdnięcie i obumieranie poszczególnych gałęzi oraz konarów w koronie drzewa.
Atakowane rośliny: Jabłonie.
Przyczyna: Grzyb Valsa malicola Urban. Choroba występuje najczęściej na drzewach uszkodzonych przez mróz, osłabionych lub zamierających z powodu niedoboru wody. Infekcjom sprzyjają wszelkiego rodzaju zranienia kory, jak rany po cięciu i złamania pędów.
Ochrona niechemiczna: Należy wycinać porażone gałęzie i konary, nie dopuszczać do przesuszenia gleby.
Ochrona chemiczna: Miejsca cięcia zabezpieczać pastami sadowniczymi, drzewa opryskiwać fungicydami benzimidazolowymi np. Topsin M 500 SC.