Czerwona plamistość śliwy

Objawy: Na początku czerwca pojawiają się na liściach okrągłe czerwone plamy o średnicy dochodzącej do 1 cm, w obrębie plam tkanka jest mięsista, a następnie twardnieje. Na dolnej stronie liści w miejscu plam, powstają drobne, czarne punkty. Porażone liście przedwcześnie opadają.
Atakowane rośliny: Śliwy.
Przyczyna: Grzyb Polystigma rubrum. Grzyb zimuje na porażonych, opadłych liściach, na których tworzą się zarodniki workowe. Zarodniki wysiewają się na przełomie marca i kwietnia i dokonują infekcji do lipca, a sprzyjają temu opady deszczu.
Ochrona niechemiczna: Należy usuwać opadłe, porażone liście, które są źródłem infekcji.
Ochrona chemiczna: Na przełomie marca-czerwca, opryskiwać profilaktycznie stosując np. Miedzian 50 WP, Dithane 75 WG.