Czerwona zgnilizna korzeni truskawki

Objawy: W początkowym stadium zagniwają wierzchołki korzeni. W niedługim czasie wszystkie korzenie zmieniają barwę na czarną i zamierają. Porażone rośliny słabiej rosną, dają niewielki plon, więdną i zamierają.
Atakowane rośliny: Truskawki
Przyczyna: Grzyb Phytophthora fragariae var. fragariae – organizm objęty kwarantanną na terenie Polski. Patogen przenosi się razem z sadzonkami oraz glebą na nowe stanowiska. Infekują zarodniki pływkowe wytwarzane przez grzybnię w glebie. Może przetrwać w glebie bez żywiciela nawet 10 lat nadal zachowując zdolność do infekowania roślin. Największe straty choroba powoduje na glebach ciężkich i zlewnych.
Zwalczanie niechemiczne: Sadzenie tylko zdrowego materiału roślinnego z kwalifikowanych szkółek. Dobry drenaż stanowiska, gdzie uprawiane są truskawki. Regularna kontrola zdrowotności roślin i natychmiastowe usuwanie egzemplarzy z objawami choroby.
Zwalczanie chemiczne: Trudne i zwykle nieskuteczne