Drobna plamistość drzew pestkowych

Objawy: Od połowy maja na liściach pojawiają się niewielkie brunatne plamy zlewające się później ze sobą tworząc większe nekrozy. Od spodu blaszek liściowych w miejscu plam rozwijają się niewielkie wybrzuszenia. Liście z widocznymi objawami szybko żółkną i opadają z drzew. Rośliny chorujące co roku mają mniejsze przyrosty oraz dają znacznie mniejsze plony.
Atakowane rośliny: Czereśnie, wiśnie oraz inne gatunki drzew pestkowych.
Przyczyna: Grzyb Blumeriella jaapi. Patogen zimuje na porażonych liściach na powierzchni gleby. Wiosną młode liście infekowane są przez zarodniki workowe wytwarzane przez stadium zimujące, ale dopiero zarodniki konidialne dokonujące infekcji wtórnych powodują silne rozprzestrzenienie się choroby w obrębie korony jak też pomiędzy rosnącymi w pobliżu roślinami.
Zwalczanie niechemiczne: Dokładne wygrabienie i spalenie liści po ich opadnięciu.
Zwalczanie chemiczne: Opryski co 7-10 dni po kwitnieniu z zachowaniem okresów karencji przewidzianych dla poszczególnych środków chemicznych. Można zastosować np. Miedzian 50 WP lub Topsin M 500 SC.