Krzywik maliniaczek

Objawy: Wiosną gąsienice wyjadają wnętrze pąków powodując ich zamieranie. W efekcie pędy są tylko częściowo pokryte liśćmi a plonowanie malin jest znacznie ograniczone.
Atakowane rośliny: Malina i jeżyna.
Przyczyna: Sprawca to niewielki motyl krzywik maliniaczek  Incurvaria rubiella o brązowych skrzydłach z żółtym rysunkiem na ich powierzchni. Samice składają  pojedynczo bezbarwne jaja do kwiatów malin. Gąsienice wylęgają się zwykle po 10 dniach, mają brązową głowę i czerwony tułów. Zimują w oprzędach w spękaniach kory lub wśród opadłych liści. Wczesną wiosną wędrują na pędy i tam zaczynają zerować na pąkach. Po osiągnięciu odpowiednich rozmiarów gąsienice wgryzają się do pędów i tam ulegają przepoczwarzeniu. Dorosłe motyle pojawiają się w okresie kwitnienia malin.
Ochrona niechemiczna: brak
Ochrona chemiczna: Opryski w okresie pękania pąków np. Fastac 100 EC