Kwieciak gruszowiec

Objawy: Larwy chrząszcza wyjadają wnętrza zimowych pąków, żerują w krótkopędach powodując ich zasychanie, zasychają również pąki kwiatowe. Coroczne występowanie kwieciaka, wpływa na osłabienie kwitnienia i owocowania.
Atakowane rośliny: Grusze.
Przyczyna: Szkodnik Anthonomus piri. Ciemnobrązowy chrząszcz z długim, cienkim ryjkiem.Jaja są białe, owalne. Larwy kremowe, beznogie z brązową głową. Jaja zimują w pąkach, larwy wylęgają się na początku marca i żerują w pąkach. Dorosłe chrząszcze pojawiają się na przełomie maja i czerwca.
Ochrona niechemiczna: Pod koniec kwitnienia usuwamy zaschnięte pąki zimowe z larwami kwieciaka.
Ochrona chemiczna: Zwalczanie należy rozpocząć w momencie wychodzenia chrząszczy z pąków – na początku czerwca, stosując np. Mospilan 20 SP.

Fot. Aung, Public Domain, Wikimedia Commons