Licinek tarninaczek

Objawy: Pąki nie rozwijają się, albo po rozwinięciu więdną i opadają. Uszkodzone są również młode zawiązki owoców, które więdną i zasychają.
Atakowane rośliny: Czereśnie, wiśnie czasami brzoskwinie i śliwy.
Przyczyna: Szkodnik Argyresthia ephippiella F. Motyl – groźny szkodnik wiśni. Gąsienice żerują wewnątrz pąków kwiatowych wyjadając ich zawartość. Jaja zimują na korze lub pod łuskami pąków. Wylęgają się w kwietniu i wchodzą do wnętrza pąków kwiatowych, gdzie niszczą zawiązki kwiatów.
Ochrona niechemiczna: W drzewka zaopatrywać się w kwalifikowanych szkółkach.
Ochrona chemiczna: Zwalczanie przeprowadza się w fazie nabrzmiewania i pękania pąków, w temperaturze powyżej 15°C. Do oprysku można zastosować np. Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS.
Autorem fotografii jest Sarefo. Fotografia pochodzi ze zbiorów WIKIMEDIA COMMONS