Mączniak prawdziwy truskawki

Objawy: Mączysty nalot a później nekrotyczne plamy rozwijające się na wszystkich nadziemnych częściach roślin. Brzegi chorych liści zawijają się do góry. Porażone rośliny słabiej rosną, kwitną i owocują.
Atakowane rośliny: Truskawki
Przyczyna: Grzyb Sphaerotheca macularis.  Stadium zimującym jest grzybnia na porażonych liściach, która wiosną wytwarza zarodniki konidialne infekujące wyrastające młode części roślin. W sezonie wegetacyjnym sprawca rozprzestrzenia się przez uwalniane w dużych ilościach zarodniki konidialne.
Zwalczanie niechemiczne: Zakup zdrowych sadzonek w kwalifikowanych szkółkach.
Zwalczanie chemiczne: Opryski od drugiej dekady maja co 7-10 dni aż do września z zachowaniem okresu karencji podczas zbiorów owoców. Można zastosować Topsin M 500 SC.