Misecznik śliwowy

Objawy: Żółknięcie liści na skutek wysysania soków roślinnych przez larwy. Zaatakowane rośliny są osłabione, a silnie uszkodzone pędy najpierw się wyginają, a następnie zasychają, czasami nawet całe krzewy mogą zamierać. Zmniejsza się również plon owoców.
Atakowane rośliny: Śliwy, jabłonie i wiele innych gatunków roślin.
Przyczyna: Szkodnik Parthenolecanium corni. Larwy zimują w szczelinach kory. Wiosną przechodzą na pędy i rozpoczynają zerowanie. Samice misecznika śliwowego widoczne jako wypukłe, brązowe miseczki, przytwierdzone nieruchomo do pędów. Larwy ruchliwe, zielonkawe, później brązowiejące z jasną kreską na grzbiecie, larwy męskie są całe brązowe.
Ochrona niechemiczna: W drzewka należy zaopatrywać się w kwalifikowanych szkółkach. Przy nielicznym występowaniu można ograniczyć się do mechanicznego usuwania tarczek wraz z jajami, jednak w przypadku licznego wystąpienia szkodnika, konieczne będzie zwalczanie chemiczne.
Ochrona chemiczna: Larwy należy zwalczać w fazie białego pąka kwiatowego, używając preparatu Promanal 60 EC (2%).