Mozaika jabłoni

Objawy: Na liściach powstają żółte, mozaikowate plamy, w miejscu powstałych plam tkanka zamiera i liście opadają, następuje zahamowanie wzrostu drzew, zdrobnienie owoców, a plon jest obniżony o połowę.
Atakowane rośliny: Jabłonie.
Przyczyna: Wirus Apple mosaic. Wirus rozprzestrzenia się podczas szczepienia i okulizacji, czasami podczas prac pielęgnacyjnych. Objawy choroby mogą występować na liściach całego drzewa lub na liściach niektórych gałezi.
Ochrona niechemiczna: Wysadzanie tylko zdrowego materiału szkółkarskiego, wolnego od wirusów.
Ochrona chemiczna: Systematyczne zwalczanie szkodników – wektorów wirusów.