Mozaika pomidora

Objawy: Mogą być różne w zależności od szczepu wirusa. Może być to zielona mozaika (nierównomierne zabarwienie liści), żółta mozaika (żółte lub białe plamy na liściach), smugowatość (występuje na wszystkich częściach nadziemnych roślin), nitkowatość liści (zanikanie blaszki liściowej i duże zniekształcenie liści), paprociowatość liści (wzdłuż nerwu głównego duża liczba listków obok siebie). Objawy są również widoczne na owocach w postaci przebarwień i plam.
Atakowane rośliny: Oprócz pomidorów może występować na wielu innych roślinach żywicielskich, m. in. na jabłoniach i czarnej porzeczce.
Przyczyna: Wirus mozaiki pomidora (Tomato mosaic virus). Źródłem zakażenia mogą być nasiona, skażona gleba, elementy konstrukcyjne szklarni i tuneli, narzędzia ogrodnicze. Może się przenosić podczas prac pielęgnacyjnych, zbiorów, a także np. z kompostem.
Zwalczanie niechemiczne: Wysiewać nasiona z pewnego źródła. Uprawiać odmiany odporne lub tolerancyjne. Odkażać w alkoholu narzędzia i rękawice. Przed pikowaniem siewek lub obrywaniem liści, opryskać mlekiem rozcieńczonym z wodą. Porażone rośliny usunąć i spalić.
Zwalczanie chemiczne: Nasiona zebrane z roślin podejrzanych o zakażenie trzeba odkazić chemicznie. Zaleca się odkażanie w 1-2% roztworze kwasu solnego (moczyć przez 30 minut do 2 godzin) lub w 0,5% roztworze podchlorynu sodu. Po zakończonym zabiegu nasiona należy przepłukać pod bieżącą wodą przez 3 minuty.