Mszyca burakowa

Objawy: Pozwijane liście, rośliny słabo rosną i kwitną.
Atakowane rośliny: Buraki ćwikłowe, bób, rabarbar, fasola, pomidor, mak, szpinak, rośliny rolnicze i sadownicze.
Przyczyna: Mszyca burakowa (Aphis fabae Scop.). Pluskwiak równoskrzydly (Homoptera) z rodziny mszycowatych (Aphidi-dae), polifagi. Formy dorosłe bezskrzydłe, długości około 2 mm, są matowe, czarne z zielonym lub brązowym odcieniem. Osobniki uskrzydlone są błyszczące, czarnozielone lub czerwonobrązowe. Nimfy, zbliżone kształtem do form bezskrzydłych, mają zaczątki skrzydeł i białe plamki na stronie grzbietowej segmentów odwłoka. Żeruje w koloniach na liściach i ogonkach liściowych. Jej żywicielem pierwotnym są krzewy trzmieliny, kaliny oraz rzadziej jaśminowca, na których zimują jaja a następnie około połowy maja przenosi się na żywiciela wtórnego, gdzie żerują przez cały okres wegetacji. Liście buraków, na których rozwijają się kolonie mszyc są powyginane w stronę koloni mszyc, tworząc dla nich ochronę. W Polsce stwierdzono, że na burakach gatunek ten może przenosić wirusy powodujące mozaikę i żółtaczkę buraka. W naszych warunkach mszyca ta może prawie całkowicie zniszczyć opanowane rośliny.
Ochrona niechemiczna: W okresie wiosny należy opryskać rosnące w pobliżu krzewy trzmieliny przed pojawieniem się form uskrzydlonych, jednym z dostępnych preparatów mszycobójczych w stężeniu zalecanym dla roślin uprawnych. Duże znaczenie ma również zwalczanie chwastów, głównie komosy, na której mszyce mogą się rozmnażać.
Ochrona chemiczna: Z chwilą pojawienia się form uskrzydlonych należy opryskać rośliny jednym z preparatów na mszyce, np: Owadofos extra 480EC, Pirimor 50 DP, Decis 2,5 EC.

Autorką fotografii jest Katarzyna Jóżefowicz.