Mszyca śliwowo-chmielowa

Objawy: Zahamowaniu ulega wzrost młodych pędów, można zaobserwować również lekkie zagięcie brzegów liści. Mszyce widoczne na dolnej stronie liści oraz na młodych pędach, na których tworzą duże kolonie. Mszyca ta jest odpowiedzialna za przenoszenie wirusa ospowatości śliw (szarka).
Atakowane rośliny: Śliwy oraz wiele innych.
Przyczyna: Szkodnik Phorodon humuli Schr. Bezskrzydłe samice są zielone, natomiast uskrzydlone czarne, jaja błyszczące, czarne. Jaja zimują na powierzchni kory młodych gałęzi, larwy wylęgają się na przełomie marca i kwietnia.
Ochrona niechemiczna: Wycinanie i niszczenie zakończeń pędów z koloniami mszyc, po zauważeniu pierwszych kolonii, można wykonać opryski wyciągami z pokrzywy, czosnku lub cebuli.
Ochrona chemiczna: Pierwsze zabiegi należy wykonać w fazie zielonego pąka, następnie po kwitnieniu, selektywnymi preparatami niszczącymi mszyce, można użyć np. Pirimor 500 WG.