Mszyca śliwowo-trzcinowa

Objawy: Mszyca tworzy kolonie na dolnej stronie liści. Wsysa się do rurek sitowych i pobiera soki roślinne. Efektem żerowania szkodnika jest zmniejszenie asymilatów w roślinie, co prowadzi do osłabienia przyrostów oraz zmniejszenia owocowania. Ponadto, wydalana intensywnie spadź zanieczyszcza liście i owoce.
Atakowane rośliny: Śliwy, ałycza.
Przyczyna: Szkodnik Hyalopterus pruni Geoffroy.Jaja zimują na młodych pędach. Larwy wylęgają się w kwietniu, w czasie pękania i rozwijania się pąków. W maju osobniki uskrzydlone przelatują na trzcinę, a jesienią wracają na śliwy i składają jaja na powierzchni kory. Ciepła wiosna z umiarkowaną ilością opadów, sprzyja występowaniu mszycy.
Ochrona niechemiczna: Zakup drzewek z kwalifikowanych szkółek. Na działkach i w ogrodach przydomowych do zwalczania mszyc, warto stosować wywary np. z czosnku, cebuli, pokrzywy.
Ochrona chemiczna: Pierwsze zabiegi trzeba wykonać w fazie zielonego pąka, następne po kwitnieniu, selektywnymi preparatami niszczącymi mszyce np. Pirimor 500WG.