Namiotnik jabłoniowy

Objawy: Końce pędów oplecione gęstym oprzędem, w którym znajdują się liczne gąsienice szkieletujące liście. Uszkodzone liście brunatnieją i zasychają. Gąsienice mogą też uszkadzać zawiązki owoców, które więdną i opadają, przy nasadach liści widoczne miny z odchodami gąsienic.
Atakowane rośliny: Jabłonie.
Przyczyna: Szkodnik Hyponomeuta malinellus Zell. Nieduży motyl z białymi skrzydłami-przednimi, tylne skrzydła są szare. Gąsienice żółte z czarną głową, wydobywają się spod tarczek jeszcze przed kwitnieniem drzew i minują młode liście. Żerują przez cały okres kwitnienia jabłoni. Po kwitnieniu oplatają przędzą liście na wierzchołkach pędów, tworząc namioty z czasem powiększające się i obejmujące całe gałęzie. Pod koniec czerwca pojawiają się motyle, które są aktywne tylko nocą, w dzień siedzą nieruchomo w okolicy drzew.
Ochrona niechemiczna: Usuwanie i niszczenie liści z widocznymi objawami minowania. Naturalnym wrogiem są pasożytnicze błonkówki.
Ochrona chemiczna: Zabieg należy wykonać na początku różowego pąka, w momencie gdy larwy rozpoczynają wędrówkę w poszukiwaniu młodych liści, stosując np. Decis 2,5 EC, Talstar 100 EC.
Autorem fotografii jest Midem, autor bloga „Ogród Wrocławski”. O tym szkodniku pocztasz też na blogu: namiotnik jabłoniowy