Osowate

Objawy: Wygryzione dziury w owocach. Widać żerujące owady, które powiększają szkody wyrządzone przez ptaki.
Atakowane rośliny: Jabłoń, grusza, śliwa, brzoskwinia i inne drzewa owocowe; także winogrono.
Przyczyna: Osowate (Vespidae) żyją w koloniach, budują gniazda z masy papierowej na drzewach, w działkowych altanach, na poddaszach i innych budowlach lub na ziemi. Długość ciała mają w zależności od gatunku od 7 mm do 40 mm. Białe larwy żyją w gniazdach. Szkody mogą wyrządzać dorosłe osobniki żerujące na dojrzałych owocach. Bywa, że przywabia je spadź wydalana przez inne szkodniki.
Zwalczanie niechemiczne: Zbieranie dojrzałych owoców w godzinach porannych i przechowywanie ich w miejscach niedostępnych dla owadów. Lokalizacja i usuwanie mechaniczne gniazd osowatych. W razie występowania dużej ilości owadów, zwłaszcza szerszeni należy powiadomić specjalistyczne firmy zajmujące się usuwaniem gniazd lub straż pożarną.
Zwalczanie chemiczne: Przez rozpylanie preparatów zawierających pirimifos metylu lub inny owadobójczy, pylisty środek przy otworze do gniazda. Czynność tę wykonuje się po zmierzchu gdy dorosłe owady zakończyły dzienną aktywność.