Owocnica jabłkowa

Objawy: Na uszkodzonych zawiązkach powstają skorowaciałe smugi, które są później widoczne na dojrzewających owocach, zniszczone są również gniazda nasienne, z otworów wydrążonych przez larwy wydostają się na zewnątrz ich odchody, uszkodzone owoce opadają.
Atakowane rośliny: Jabłonie.
Przyczyna: Szkodnik Hoplocampa testudinea. Błonkówka żółta o długości ok. 7 mm. Larwy kremowe z brązową głową, zimują w glebie. Wylot błonkówek następuje na początku kwitnienia jabłoni, po kilku dniach składają jaja, larwy wylęgają się pod koniec kwitnienia jabłoni, żerują pod skórką minując zawiązek, następnie wgryzają się do wnętrza zawiązków, a po skończeniu żerowania opadają wraz z zawiązkiem na ziemię i zagrzebują się.
Ochrona niechemiczna: Opadłe zawiązki należy zbierać i niszczyć, Wyłapywać błonkówki na białe tablice lepowe, które zawiesza się na drzewach bezpośrednio przed kwitnieniem jabłoni.
Ochrona chemiczna: Owocnicę należy zwalczać po kwitnieniu można zastosować Mospilan 20 SP, natomiast przed kwitnieniem populację owocnicy można ograniczyć preparatami używanymi do zwalczania mączniaka jabłoni, można użyć np. Topsin M 500 SC.