Parch jabłoni

Objawy: Patogen poraża wszystkie nadziemne, niezdrewniałe organy rośliny. Najbardziej widoczne objawy występują na liściach i owocach, ale choroba występuje także na ogonkach liściowych, na kwiatach, szypułkach owocu oraz na pedach i pąkach. Na liściach tworzą się ciemne, oliwkowe, okrągłe plamy. Tkanka w obrębie plam może się wykruszać. Na owocach pojawiają się brązowo-czarne plamy, chore owoce są drobne i zniekształcone, w miejscu powstawania plam pękają, nie nadają się do spożycia. Zawiązki porażone we wczesnej fazie rozwoju ulegają deformacji i pękają, a tą drogą mogą się dostawać grzyby, wywołujące zgnilizny owoców. Silnie porażone zawiązki opadają.
Atakowane rośliny: Jabłoń.
Przyczyna: Grzyb Venturia inaequalis. Patogen zimuje w opadłych, porażonych liściach, rozwojowi może sprzyjać duża wilgotność powietrza.
Ochrona niechemiczna: Opryskiwanie liści przed opadnięciem 5% roztworem mocznika. Usuwanie i niszczenie porażonych, opadłych części roślin, przyczynia się do ograniczenia możliwości zakażenia wiosną.
Ochrona chemiczna: Zabiegi wykonuje się w fazie ukazywania się liści, zielonego pąka kwiatowego, różowego pąka kwiatowego, kwitnienia oraz wzrostu zawiązków. Do oprysków najwcześniejszych można stosować np. Syllit 65 WP lub Score 250 EC, do późniejszych oprysków np. Kaptan 50 WP.

Autorem fotografii jest Jan Homann. Fotografia pochodzi z WIKIPEDII