Pasynek jabłonik

Objawy: Liście jabłoni brązowieją i opadają. Widoczne są wygryzienia tkanki miękiszowej pod skórką liścia. Wygryziony chodnik przylega do nerwu liścia lub brzegu blaszki liściowej. Początkowo jest prosty lub lekko wijący się, a następnie przyjmuje kształt wężowaty.
Atakowane rośliny: Opanowane przez szkodnika są przede wszystkim liście jabłoni.
Przyczyna: Żerujące gąsienice motyla pasynka jabłonika (Stigmella malella), nawet do kilkudziesięciu sztuk w jednym liściu, „minują” tkankę liścia. Wyjadają miękisz pozostawiając nienaruszoną skórkę górną i dolną. Pasynek jabłonik jest niewielkim motylem o rozpiętości skrzydeł 4,5 mm. Skrzydła pierwszej pary są czarne z jasnym poprzecznym paskiem. Samice składają jaja na liściach. Gąsienice po wylęgu wgryzają się do wnętrza blaszki liścia. Po zakończeniu rozwoju opuszczają „miny” i przepoczwarzają się w wierzchniej warstwie gleby, w ściółce lub w zaschniętych resztkach roślinnych.
Zwalczanie niechemiczne: Dokładne wygrabianie jesienią ziemi pod drzewami jabłoni w celu mechanicznego zniszczenia gąsienic i poczwarek.
Zwalczanie chemiczne: Pasynek występuje powszechnie lecz w niewielkim nasileniu. Zabiegi chemiczne wykonuje się pod koniec opadania płatków kwiatowych jedynie w przypadku licznego występowania szkodnika. Stosowane preparaty Bulldock 025 EC, Calypso 480 EC, Mospilan 20 SP i Decis 2,5 EC.

Fotografia pochodzi ze zbioru Wikipedia.org