Pryszczarek namalinek łodygowy

Objawy: Brunatnienie, pękanie i zasychanie skórki pędów spowodowane żerowaniem larw pryszczarka pod jej powierzchnią. Pędy słabiej rosną i skąpo owocują, często także zasychają i wyłamują się. Osłabione rośliny często porażane są przez choroby grzybowe.
Atakowane rośliny: Malina.
Przyczyna: Kremowe, beznogie larwy pryszczarka Resseliella theobaldi żerujące pod skórką pędów.  Larwy zimują w kokonach w glebie. Pierwsze pokolenie muchówek wylatuje w maju. Samice składają jaja w spękaniach oraz zranieniach skórki. Larwy po osiągnięciu odpowiednich rozmiarów spadają z roślin, zagrzebują się w glebie i ulegają przepoczwarzeniu. W sezonie wegetacyjnym może pojawić się do 4 pokoleń pryszczarka. Larwy ulegające przepoczwarzeniu jesienią pozostają w glebie do wiosny następnego roku.
Zwalczanie niechemiczne: brak
Zwalczanie chemiczne: Opryski środkami ochrony w okresie poprzedzającym kwitnienie malin co 7-10 dni. Można stosować Fastac 100 EC, Jetstac 100 EC, Sumi-alpha 050 EC.