Przędziorek owocowiec

Objawy: Na całej powierzchni liści widoczne są żółtawe plamki, które stopniowo łączą się ze sobą. Liście żółkną, brązowieją, zasychają i opadają przedwcześnie. Przy silnym opanowaniu przez szkodnika zmniejsza się ilość pąków, a co za tym idzie, liczba zawiązków owoców. Drzewa słabiej kwitną i gorzej owocują. W okresie zimowym można znaleźć na korze pnia i gałęzi jaja przędziorka owocowca (widoczne na fotografii) – intensywnie czerwone, okrągławe, południkowo żeberkowane i lekko spłaszczone. W górnej części mają wyrostek, do którego doczepione są nitki przytwierdzające jajo do podłoża. Największe zagęszczenie jaj można zaobserwować wokół pąków, na granicy 2–3-letnich przyrostów, po ich dolnej stronie. Na poszukiwania jaj przędziorka koniecznie zabierzmy ze sobą lupę.
Atakowane rośliny: Wiele drzew i krzewów owocowych, najczęściej jabłonie, grusze i śliwy.
Przyczyna: Szkodnik Panonychus ulmi. Niewielkie pajęczaki początkowo jasnoczerwone, później ciemnoczerwone, widoczne jako czerwone kropki. Złożone jaja zimują na powierzchni kory młodych pędów i gałęzi, na liściach i w okolicy pączków. Larwy wylęgają się w okresie białego pąka śliw i różowego pąka jabłoni i rozpoczynają żerowanie na młodych liściach. Następnie w okresie letnim składają jaja samice następnych pokoleń. W ciągu roku występuje kilka pokoleń przędziorka owocowca.
Ochrona niechemiczna: Ze względu na szkodliwość preparatów przędziorkobójczych na inne organizmy pożyteczne, warto zamiast ochrony chemicznej wprowadzić naturalnego wroga przędziorków – dobroczynka gruszowego – Typhlodromus pyri.
Ochrona chemiczna: W przypadku zauważenia jaj zimowych, zabieg należy przeprowadzić przed pękaniem pąków, stosując preparaty zawierające olej parafinowy np. Promanal 60 EC. W późniejszych okresach decyzję o zwalczaniu, należy podejmować w zależności od liczebności szkodnika. W ochronie jabłoni i śliwy przed przędziorkiem owocowcem polecany jest preparat Magus 200 SC. Na jabłoniach stosuje się go w dawce 7ml w 5-7,5 l wody/100m², a na śliwach – w dawce 5ml w 5-7,5 l wody/100m². Magus 200 SC zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków, występujące w czasie sezonu wegetacyjnego (jaja letnie, larwy, osobniki dorosłe).

Fot. University of Georgia Plant Pathology Archive, University of Georgia, Bugwood.org, fotografia publikowana na licencji CC-BY-3.0, źródło: Wikimedia Commons.