Rak kory drzew ziarnkowych

Objawy: Choroba poraża wierzchnie warstwy kory młodych pędów, gałęzi, konarów. Wraz z rozwojem choroby kora pęka, odstaje od zdrowej tkanki i ulega złuszczeniu. Części pędu znajdujące się powyżej miejsca gdzie zaatakował grzyb zamierają. Obumarłą korę pokrywają ciemnoczarne skupienia zarodników. Patogen powoduje zmiany na dojrzałych owocach w postaci tzw. zgnilizny przyszypułkowej.
Atakowane rośliny: Jabłonie, grusze..
Przyczyna: Grzyb Phacidiella discolor. Grzybnia zimuje w porażonych pędach. Do zakażenia pędów dochodzi najczęściej przez rany po cięciu, gradobiciu i po zerwanych owocach.
Ochrona niechemiczna: Wycinać porażone gałęzie.
Ochrona chemiczna: Po cięciu i gradobiciu, zabezpieczać drzewa opryskując profiliaktycznie np. Topsin M 500 SC. Z porażonych pni i konarów wycinać chore miejsca aż do zdrowej tkanki, następnie zabezpieczać pastami lub farbą emulsyjną z 2% dodatkiem fungicydu o działaniu układowym np. Score 250 EC.