Rdza śliwy

Objawy: Na dolnej stronie liści, w drugiej połowie lata pojawiają się drobne, rdzawe, pylące skupiska zarodników, w tych miejscach na górnej stronie liści występują żółte plamy. Pod koniec lata dolna strona przybiera brązowy odcień, a górna jest szarożółta. Porażone liście przedwcześnie opadają.
Atakowane rośliny: Śliwy.
Przyczyna: Grzyb Tranzschelia pruni-spinosae. Rdza śliwy jest rdzą dwudomową, drugim żywicielem jest zawilec żółty. Zarodniki grzybów zawilca dokonują infekcji śliw. Zarodniki letnie mogą również przezimować na korze pędów śliw, a zatem możliwy jest rozwój grzyba bez udziału drugiego żywiciela.
Ochrona niechemiczna: Należy usuwać z sąsiedztwa śliw porażone zawilce.
Ochrona chemiczna: W momencie wystąpienia pierwszych objawów, opryski należy wykonywać co 10-14 dni, stosując np. Dithane 75 WG, Topsin M 500 SC.