Skórzasta zgnilizna owoców truskawki

Objawy: W czasie dojrzewania owoców pojawiają się na powierzchni skórki jasnobrązowe plamy gnilne. Na owocach dojrzałych plamy przybierają barwę jasnofioletową lub żółtawą. Porażone owoce mają nieprzyjemny smak i zapach przez co zupełnie nie nadają się do spożycia bezpośredniego oraz przetwórstwa.
Atakowane rośliny: Truskawki
Przyczyna: Grzyb Phytophthora cactorum zimujący w postaci grzybni w glebie. Infekcji dokonują zarodniki pływkowe w obecności wody. Kilku godzinny okres zwilżenia owoców jest wystarczający by owoce zostały porażone przez chorobę.
Zwalczanie niechemiczne: Zakup zdrowego materiału nasadzeniowego. Uprawa odmian odpornych. Ściółkowanie gleby w celu uniknięcia kontaktu owoców z podłożem.
Zwalczanie chemiczne: Opryski roślin od kwitnienia do zbioru owoców z zachowaniem okresu karencji takimi środkami jak np. Switch 62,5 WG i Sadoplon 75 WP.