Srebrzystość liści drzew owocowych

Objawy: Charakterystycznym objawem tej choroby są przebarwienia liści na ołowianoszare lub srebrzyste. Mogą wystąpić na kilku gałęziach lub na całym drzewie. Te zmiany zabarwień są spowodowane wydzielaniem toksyn przez patogen. Srebrzystość może występować w jednym roku a w następnych sezonach nie pojawiać się. Grzybnia nie rozwija się w liściach a na korze i drewnie, drewno porażonych roślin murszeje, a kora odpada płatami, co prowadzi do zamierania gałęzi i konarów, a czasami całych drzew. Na zamierających konarach tworzą się owocniki grzyba z zarodnikami.
Atakowane rośliny: Głównie na śliwach, rzadziej na jabłoniach.
Przyczyna: Grzyb Chondrosterum purpureum. Rozprzestrzenia się przy pomocy zarodników wnikających do pni i konarów przez rany po cięciu albo w wyniku przeniesienia grzybni na narzędziach np. sekatorach, z chorych drzew na zdrowe.
Ochrona niechemiczna: Usuwać chore drzewa. Dezynfekować narzędzia używane do cięcia.
Ochrona chemiczna: Rany po cięciu zabezpieczać pastami ochronnymi.