Szpeciel jeżynowiec

Objawy: Niedojrzewanie owoców jeżyn. Uszkodzone owoce (lub ich fragmenty) są twarde, jasnoczerwone, kwaśne i takie pozostają aż do zimy (widoczne na fotografii). Zahamowany wzrost liści, kwiatów i owoców.
Atakowane rośliny: Jeżyny, zarówno rosnące dziko jak i uprawne. Szczególne zagrożenie szkodnik stanowi dla jeżyny bezkolcowej.
Przyczyna: Szpeciel jeżynowiec (Acelitus essigi) to roztocze o białym ciele, kształtu wrzecionowatego, z dwiema parami odnóży. Osobniki dorosłe mają długość do 0,18 mm. Larwy są mniejsze, lecz podobne do dorosłych osobników. Zimą szkodniki te można spotkać na pędach jeżyn pod łuskami pąków, a także w zmumifikowanych, uszkodzonych w poprzednim sezonie owocach, które pozostały na krzewach. W sezonie wegetacyjnym szkodnik żeruje na liściach, pąkach kwiatowych i kwiatach oraz owocach, wysysając soki z roślin i powodując ich ogładzanie. Największe szkody powoduje jednak wprowadzając ze śliną do tkanek tworzących się zawiązków owocowych toksyczne związki, co powoduje zakłócenia w procesie dojrzewania owoców. Szkodnik jest najczęściej przenoszony wraz z nowymi sadzonkami. W trakcie sezonu wegetacyjnego rozprzestrzenia się wraz z wiatrem, deszczem, może być też przenoszony przez owady.
Ochrona niechemiczna: Do sadzenia wybierać tylko zdrowe rośliny z kwalifikowanych szkółek. Jeżeli wcześniej uprawialiśmy jeżyny i występował na nich szkodnik, przed dosadzeniem nowych roślin, trzeba usunąć wszystkie stare porażone krzewy. Po owocowaniu usuwać i palić stare pędy, uszkodzone przez szkodnika. Nie zostawiać na krzewach uszkodzonych owoców, w których szkodniki zimują.
Ochrona chemiczna: Opryski zwalcza się wiosną, gdy szkodniki opuszczają zimowe kryjówki i rozpoczynają żerowanie na liściach jeżyn. Dodatkowy oprysk można wykonać przed kwitnieniem i na początku kwitnienia jeżyny. Bardzo ważne jest aby nie dopuścić do żerowania szkodnika w kwiatach i na zawiązkach owoców. Można zastosować preparaty roztoczobójcze: Omite 30 WP (0,2–0,23%), Magus 200 SC (0,09%), Ortus 05 SC (0,1–0,15%). Oprysk należy wykonać dokładnie, pokrywając cieczą dolną stronę liści i pąki kwiatowe. Przy okazji zostanie zwalczony też przędziorek chmielowiec.