Szpeciel śliwowiec

Objawy: Na dolnej części liścia pojawiają się drobne (2 mm.) wyrośla w kolorze zielonkawym z czasem przybierają barwę czerwoną. Natomiast na górnej części pojawiają się wydęte znamiona wyrośli. W wyroślach znajdują się roztocza. Charakterystycznym objawem żerowania szpeciela śliwowca jest to, że największe skupienia galasów powstają na brzegach liści oraz wzdłuż nerwu głównego. Szkodnik ten uszkadza również zawiązki owoców. Zasiedlone zawiązki, początkowo słabo zdeformowane, rosną wolniej. W miarę wzrostu zniekształcenia zawiązków mogą przybierać kształt kalafiora, zrakowaceń i podobnych.
Atakowane rośliny: śliwy.
Przyczyna: Szpeciel śliwowiec. Jego ciało jest białe, wydłużone, o dł. do 0,2 mm. Szkodniki wychodzą z zimowego ukrycia na młode liście, następnie przenoszą się na kwiaty i na zawiązki owocowe. Z czasem niektóre osobniki wgryzają się pod skórę liścia i żerują w miąższu.
Ochrona niechemiczna: Liście zaatakowane należy zerwać i zniszczyć.
Ochrona chemiczna: W okresie nabrzmiewania i pękania pąków można opryskać środkami z grupy akarycydów, np. Omite 30 WP/570 EW, Ortus 05 SC, Bi 58 Nowy. Do zwalczania chemicznego należy przystąpić dopiero wtedy, gdy szkodniki wystąpią bardzo licznie, a w roku poprzednim obserwowaliśmy uszkodzenia.