Torbiel śliwy

Objawy: Pierwsze objawy można zauważyć na zawiązkach owoców ok. 3 tygodnie po kwitnieniu. Porażone owoce są zdeformowane, większe, wydłużone, nie nadają się do spożycia. Skórka owoców jest wybarwiona na żółto i pokryta szarobiałym nalotem utworzonym z worków grzyba. Z czasem chore owoce ciemnieją, gniją i opadają. Czasami dochodzi do porażenia wierzchołkowej części pędu, a liście na wierzchołkach pędów ulegają zniekształceniom.
Atakowane rośliny: Śliwy.
Przyczyna: Grzyb Taphrina pruni. Grzyb zimuje na korze i w pąkach. Zarodniki rozprzestrzeniają się z wodą i prądami powietrza, zakażając zawiązki owoców w najwcześniejszym stadium ich rozwoju.
Ochrona niechemiczna: Usuwać z drzew torbiele.
Ochrona chemiczna: Wykonywać opryski w momencie nabrzmiewania i pękania pąków – można zastosować np. Sillit 65 WP oraz w fazie białego pąka – przy zastosowaniu fungicydów miedziowych np. Miedzian 50 WP.