Wzdymacz gruszowy

Objawy: Na skutek żerowania szpeciela iście są zniekształcone, marszczą się, a brzegi zaginają się do środka. Dolna strona liści, zawiązki oraz owoce ordzawione, zawiązki mogą przedwcześnie opadać. Wzrost młodych drzew może ulegać zahamowaniu.
Atakowane rośliny: Grusze.
Przyczyna: Szkodnik Epitrimerus piri. Niewielki pajęczak, jaja bezbarwne, kuliste. Samice zimują w korze. Na przełomie marca i kwietnia szpeciele żerują na dolnej stronie liści i tam składają jaja.
Ochrona niechemiczna: W drzewka należy zaopatrywać się w kwalifikowanych szkółkach. Sady zasiedlać dobroczynkiem gruszowym niszczącym szpeciela wzdymacza gruszowego.
Ochrona chemiczna: Zabiegi chemiczne należy wykonywać po kwitnieniu stosując np. Talstar 100 EC.