Zasychanie liści czereśni

Objawy: Na liściach występują zielonożółte, brunatniejące plamy. Zaatakowane liście zasychają, zwijają się wzdłuż nerwu głównego, obumierają i pozostają na drzewie czasami aż do wiosny następnego roku. Porażone drzewa słabiej owocują i następuje spowolnienie przyrostu pędów.
Atakowane rośliny: Czereśnie, bardzo rzadko wiśnie oraz śliwy.
Przyczyna: Grzyb Gnomonia erythrostoma. Grzybnia i owocniki zimują w tkance porażonych, martwych liści. Rozwój patogenu odbywa się jesienią i zimą. Wiosną po rozpoczęciu wegetacji, zarodniki dokonują infekcji młodych liści. Faza pasożytnicza tego grzyba trwa dosyć krótko – około dwa miesiące – od momentu zakażenia do obumierania liści.
Ochrona niechemiczna: Należy usuwać obumarłe liście, które są źródłem infekcji.
Ochrona chemiczna: Zabiegi chemiczne przeprowadza się przed kwitnieniem, a następnie bezpośrednio po kwitnieniu drzew, do oprysku można zastosować np. Miedzian 50 WP.