Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia

Objawy: U podstawy pnia powstają rozległe rany, które w miarę rozwoju choroby, obejmują cały jego obwód, prowadząc do szybkiego zamierania drzewa, na korze widoczne brunatnofioletowe, zapadające się plamy, kora ulega nerkozie, pęka i odpada, patogen powoduje także zgnilizny owoców, występują wówczas brunatne, gnilne plamy. Liście żółkną, są drobne i przedwcześnie opadają.
Atakowane rośliny: Jabłonie, grusze, drzewa pestkowe, najczęściej zagraża drzewom rosnącym na mokrych i ciężkich glebach.
Przyczyna: Grzyb Phytophthora cactorum. Grzybnia zimuje w glebie oraz w porażonych tkankach i resztkach chorych roślin.
Ochrona niechemiczna: Drzewa szczepić na podkładkach mało podatnych na chorobę. Mocno porażone drzewa należy usuwać.
Ochrona chemiczna: W okresie kwitnienia drzew ziarnkowych podstawę pnia i glebę wokół pnia opryskiwać np. Aliette 80 WP, po około miesiącu zabieg można powtórzyć.