Zgorzel kory jabłoni

Objawy: Na porażonych pędach kora brunatnieje, zapada się , łuszczy i zamiera, z czasem zamierają całe pędy. Na owocach występują gnilne plamy, powiększające się w miarę dojrzewania. Silnie porażone drzewa zamierają.
Atakowane rośliny: Jabłonie.
Przyczyna: Grzyby Gleosporium perennans i Gleosporium album. Najgroźniejsze są zakażenia jesienne, które powodują powstawanie rozległych ran, obejmujących cały obwód porażonej części drzewa. Grzyby rozwijają się na obumarłej korze, dokonują infekcji przez rany powstałe po zerwaniu liści, owoców lub na skutek mechanicznych uszkodzeń kory.
Ochrona niechemiczna: Porażone pędy wycinać poniżej zmian chorobowych.
Ochrona chemiczna: Do oprysków po cięciu, zbiorze owoców i opadnięciu liści można zastosować np. Topsin M 70 WP. Rany po cięciu należy zabezpieczać pastami ochronnymi.