Alternarioza pomidora

Objawy: Przeważnie od połowy czerwca na dolnych liściach pomidorów widoczne są ciemnobrunatne plamy (o średnicy około 1 cm) z wyraźnie zaznaczonymi brzegami (z czasem plamy zlewają się, a liście zamierają). Nieco później porażane są owoce, u których plamy pojawiają się w okolicach szypułki. Objawy mogą być obserwowane też na pędach.
Atakowane rośliny: Pomidory, ziemniaki.
Przyczyna: Grzyby należące do klasy Hyphomycetes. Patogen zimuje w postaci grzybni i zarodników na resztkach roślinnych, w okrywie nasiennej oraz zarodników na powierzchni nasion. Na bulwach ziemniaczanych zimuje w postaci grzybni. W trakcie okresu wegetacji zarodniki konidialne grzyba przenoszone są z wiatrem i wodą. Rozwojowi choroby sprzyja ciepła i wilgotna pogoda.
Zwalczanie niechemiczne: Nie uprawiać pomidorów i ziemniaków na tych samych stanowiskach co w poprzednim roku (przerwa powinna trwać przynajmniej 3 lata). Po zbiorach usuwać i niszczyć resztki roślinne. Po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych stosować biopreparat Biosept 33 SL lub ekstrakt z grejpfruta Grevit 200 SL.
Zwalczanie chemiczne: Zaprawiać nasiona. Po zauważeniu objawów na roślinach przeprowadzić opryski preparatami Antracol 70 WG, Bravo 500 SC , Dithane NeoTec 75 WG lub Mildex 711 WG. Tymi preparatami jednocześnie zwalczana jest też zaraza ziemniaka na pomidorze.