Bielinek kapustnik

Objawy: Gąsienice wygryzają dziury w liściach, przy masowym występowaniu doprowadzają do zniszczenia miękiszu liści, pozostawiając jedynie grubsze nerwy.

Atakowane rośliny: Kapusta i inne rośliny krzyżowe oraz nasturcja.

Przyczyna: Motyl (Pieris brassicae) żeruje na roślinach kapustnych, dając dwa pokolenia w roku. Rośliny uszkadzane głównie przez gąsienice drugiego pokolenia, które są barwy zielonej, z żółtymi i czarnymi pasami, osiągają długość do 4,5 cm. Motyle drugiego pokolenia składają kremowo-żółte jaja w lipcu na dolnej stronie liści po około 40 szt w złożu. Gąsienice żerują do końca września. Dorosły motyl ma skrzydło przednie białe z zielonkawożółtym przednim wierzchołkiem i dwiema czarnymi plamami pośrodku, tylne zaś zielonkawożółte z czarnym przyprószeniem na tle. Przedstawiona fotografia pokazuje gąsienice, jaja oraz dorosłego motyla bielinka kapustnika.

Ochrona niechemiczna: Stosowanie uprawy mieszanej z pomidorami i selerem, których zapach utrudnia bielinkom odnalezienie kapusty. Zbieranie i likwidowanie gąsienic. Opryskiwanie wyciągami z wrotycza, piołunu, liści pomidorów oraz preparatem biologicznym Lepinox Plus.

Ochrona chemiczna: Deltam, zalecana dawka 4 ml/100m2, Karate Zeon 050 CS zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100m2.

>> zobacz opryski na bielinka kapustnika <<

Fot. pixabay.com (dorosły motyl) oraz depositphotos.com (jaja i gąsienice)