Chowacze

Objawy: Wydrążone korytarze w ogonkach liściowych, więdnięcie, zamieranie. Łamanie się liści, nieprawidłowy wzrost roślin kapustnych.
Atakowane rośliny: Warzywa kapustne, rzepak, chrzan, gorczyca.
Przyczyna: Jest to bardzo liczna grupa chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych, do których należą: chowacz brukwiaczek (Ceutorhynchus napi Gyll.), chowacz czterozębny (C. ąuadr/dens Panz.) i chowacz galasówek (C. p/eurost/gma Marsh.). Oprócz wymienionych gatunków na roślinach krzyżowych występują: chowacz granatek (C. su/c/co/is Payk.), chowacz rzepnik (C. rapae Gyll.), chowacz podobnik (C. assimilis Payk.) oraz C. tur-batus Schultz i C. conrractus Marsh. Niektóre z nich są pospolite. Chrząszcze są małe, o kształcie gruszko-watym i dość długim ryjku, zgiętym ku dołowi. Chowacz brukwiaczek, długości 3,5-4 mm, pokryty jest rzędami białawych łusek, które nadają mu jednolity, bez plamek, popielaty odcień. Chowacz czterozębny jest mniejszy, długości 2,5-3,2 mm, pokryty nierównomiernie rozrzuconymi, białawożółtymi łuskami i z dość wyraźną białą plamką na stronie grzbietowej. Czułki i stopy są najczęściej rudawe. Chowacz galasówek jest czarny, pokryty delikatnymi włoskami, a po bokach ciała, w części środkowej, występują wyraźne plamy z białych łusek. Długość chrząszczy wynosi od 2,5 do 3 mm. Gatunek ten ma dwie rasy: letnią i wiosenną. W uprawach warzyw szkodliwa jest rasa wiosenna. Larwy wszystkich gatunków są beznogie, białe, z brunatną głową, raczej grube, łukowato zgięte, długości 5-7 mm. Żer larw jest ukryty i zależnie od gatunku zróżnicowany. Żerowanie jednych powoduje zamieranie wierzchołków wzrostu, łamanie liści, żółknięcie i zasychanie części lub całych roślin. Kapusty nie tworzą prawidłowych główek, a kalafiory – róż, które często też gniją. Ponadto pędy uszkodzone przez chowacza brukwiaczka krzywią się i ulegają staśmieniu, a żerowiska na pędzie, jak i zgrubienia kalarepy i brukwi pękają. Larwy chowacza galasówka wytwarzają golasy na szyjkach korzeniowych roślin. Żerowanie larw wszystkich gatunków powoduje, że rośliny rosną słabo, karłowacieją, często zamierają, a plon warzyw staje się niższy i gorszej jakości. Zimują chrząszcze, głównie w glebie, skąd wczesną wiosną wychodzą i przelatują na rośliny. W okresie od kwietnia do czerwca samice składają jaja do wygryzionych otworków. Wylęgłe larwy żerują wewnątrz roślin, do końca czerwca drążąc korytarze. Przepoczwarczają się w glebie, w kolebkach ziemnych.
Zwalczanie niechemiczne: Stosowanie intensywnych zabiegów agrotechnicznych i nawożenia, głównie w okresie wiosennym. Niszczenie chwastów krzyżowych z żerującymi larwami, palenie resztkek po zbiorze warzyw. Stosowanie izolację przestrzennej od ubiegłorocznych upraw.
Zwalczanie chemiczne: Na przełomie maja i czerwca opryskiwać uprawę insektycydami o działaniu żołądkowym: Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS, Nurelle Max 515 EC, Sumi -alpha 050 EC, Trebon 30EC.