Chrząszcz fasolowy

Objawy: W łodydze i w korzeniach rośliny pojawiają się tunele wygryzione przez larwy szkodnika. Dodatkowym objawem są ponadgryzane liście.
Atakowane rośliny: Soja, fasola oraz groch.
Przyczyna:Czerwono- pomarańczowy chrząszcz, osiągający długość około 6,5 mm. Szkodnik składa pomarańczowe, owalne jaja na dolnej stronie liścia. Wykluwające się larwy są w kolorze białym z brązową głową. Ich ciało jest wąskie. Szkodnik wydaje dwa lub trzy pokolenia w roku.
Ochrona niechemiczna: Jednym ze sposobów walki ze szkodnikiem jest oprysk olejem rzepakowym. Możemy również ręcznie zbierać szkodnika. Na terenach gdzie szkodnik występuje stosunkowo często, należy wysiewać rośliny trochę później, w ten sposób uniemożliwimy chrząszczowi składanie jaj pierwszego pokolenia.
Ochrona chemiczna: Dla ochrony przed szkodnikiem należy zastosować oprysk z preparatu zawierającego permetrynę lub piryrmifos metylu. Do tego celu możemy użyć na przykład: Decis 2,5 EC, Decis Ogród 015 EW lub Sumi-Alpha 050 EC.