Chwościk chrzanu

Objawy: Na obu stronach liści porażonych roślin występują okrągławe plamy początkowo brudnozielone, a później jasnobrunatne z oliwkowym nalotem, o średnicy od 3 do 15 mm.
Atakowane rośliny: Chrzan.
Przyczyna: Chwościk chrzanu (Cercospora armoraciae Sacc.) Choroba powodowana jest przez grzyb z rzędu Moniliales. Poraża odmiany uprawne chrzanu oraz chrzan dziko rosnący. W naszych warunkach choroba rzadko powoduje większe szkody. Zimuje głównie grzybnia, rzadziej również zarodniki konidialne na obumarłych liściach. Z grzybni tej rozwijają się na wiosnę zarodniki konidialne dokonujące pierwotnych infekcji. W okresie wegetacji chrzanu infekcji wtórnych dokonują zarodniki konidialne, wytwarzające się na powierzchni plam na nierozgałęzionych, prostych trzonkach konidialnych. Zarodniki konidialne są bezbarwne, pałeczkowate, rozszerzone u podstawy, z wieloma poprzecznymi przegrodami. Długość zarodników wynosi 60—120 pm, szerokości 4—6,5 pm (c). Rozwojowi choroby sprzyja ciepła pogoda z częstymi i obfitymi opadami deszczu.
Ochrona niechemiczna: Usuwać i palić porażone liście, co ogranicza występowanie choroby w następnym roku.
Ochrona chemiczna: Opryskać rośliny preparatem Miedzian 50 WP lub Dithane Neo Tec 75WG po ukazaniu się pierwszych plam i w razie potrzeby powtórzyć zabieg w odstępach 7—10-dniowych. Dodatek środka zwiększającego przyczepność cieczy użytkowej np. mydła ogrodniczego, zwiększa skuteczność zabiegu.