Czarna zgnilizna owoców pomidora

Objawy: Zgnilizna zaczyna się u podstawy owocu. Stopniowo się powiększa, tworząc
współśrodkowe kręgi gnijących plam, aż z czasem obejmuje cały owoc. Zainfekowane
owoce często jeszcze zielone opadają. Porażeniu ulegają także nasiona. Największe szkody są obserwowane pod koniec lata i na początku jesieni.
Atakowane rośliny: pomidory.
Przyczyna: Zgniliznę powoduje grzyb zaliczany do rzędu Dothideales. Grzyb zimuje na resztkach porażonych roślin, a także w glebie, na narzędziach, sznurkach, palikach i na nasionach. W okresie wegetacji rozprzestrzenia się wraz z rozpryskiwaną wodą lub podczas prac pielęgnacyjnych. Choroba szybko rozwija się w temp. 15-20ºC, przy dużej wilgotności powietrza (około 90%).
Zwalczanie niechemiczne: Zmianowanie – nie uprawiać pomidorów w tym samym miejscu przez co najmniej 3 lata. Wysiewać tylko zdrowe nasiona pochodzące z pewnych źródeł, najlepiej zaprawiane. Warto też odkazić glebę do produkcji rozsady. Usuwać wszelkie resztki roślinne.
Zwalczenie chemiczne: Choroba jest zwalczana podczas zabiegów przeciw zarazie ziemniaka.