Głownia cebuli

Objawy: Pierwsze objawy choroby występują na liścieniach cebuli w okresie wschodów, powodując podłużne, czarne smugi na szczypiorze. Po pęknięciu skórki, na zewnątrz wydostają się liczne zarodniki grzyba, które zakażają glebę. Porażone rośliny giną albo słabo się rozwijają.
Atakowane rośliny: Cebula, por.
Przyczyna: Grzyb Urocystis cepulae. Porażenie następuje podczas kiełkowania. Źródłem infekcji jest gleba, w której zarodniki mogą przetrwać nawet przez kilka lat. Rozwojowi choroby sprzyja zbyt wczesny wysiew nasion oraz długotrwały okres wiosennych chłodów. Przy temperaturze gleby powyżej 23 st.C następuje zahamowanie choroby. Cebula uprawiana z dymki lub rozsady jest odporna na porażenie tym grzybem.
Ochrona niechemiczna: Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania tej chorobie jest stosowanie prawidłowego płodozmianu.
Ochrona chemiczna: Zaprawianie nasion, stosując np. Topsin M 500 SC.