Kiła kapusty

Objawy: Choroba atakuje system korzeniowy. Porażone korzenie przybierają postać niekształtnych, guzowatych narośli, które początkowo są białe i twarde, z czasem ciemnieją i gniją. Chore rośliny rosną bardzo słabo, karłowacieją, a podczas upałów więdną i zamierają.
Atakowane rośliny: Warzywa kapustne – najbardziej narażona na tę chorobę jest kapusta głowiasta oraz kapusta pekińska, a także kalafiory i brokuły.
Przyczyna: Grzyb Plasmodiophora brassicae. Choroba rozwija się głównie w glebach słabo przepuszczalnych i kwaśnych. Podstawowym źródłem rozprzestrzeniania się kiły kapusty jest zakażona rozsada, która była produkowana przez wiele lat na tym samym stanowisku.
Ochrona niechemiczna: Należy usuwać porażone rośliny wraz z korzeniami, stosować zmianowanie – poprzez uprawę roślin powodujących zanikanie zarodników przetrwalnikowych grzyba np. ogórek, pomidor, por. Stosować wapnowanie, nie sadzić kapusty na ziemiach kwaśnych poniżej Ph 6.0. W miejscach gdzie wystąpiła choroba nie uprawiać warzyw kapustnych przez 4-6 lat.
Ochrona chemiczna: Korzenie zdrowej rozsady przed sadzeniem zaprawiać w papce z gliny i torfu z dodatkiem fungicydu np. Topsin 500 SC.