Mączniak rzekomy kapustnych

Objawy: Na wierzchniej stronie liścieni i młodych liści pojawiają się białawe lub żółtawe plamy o niewyraźnych brzegach. Na dolnej stronie widoczny biały lub szarobiały nalot.
Atakowane rośliny: Warzywa kapustne – najbardziej narażone na tę chorobę są kalafiory i brokuły oraz kapusta głowiasta.
Przyczyna: Grzyb Peronospora brassicae. Choroba atakuje rośliny w różnych fazach rozwoju, jednak najgroźniejsza jest dla rozsady. Może doprowadzić do zamierania najsilniej porażonych siewek, a w najlepszym wypadku są one bardzo osłabione, co w konsekwencji odbija się na wzroście roślin. Rozwojowi choroby sprzyja nadmierna wilgotność gleby i powietrza, wysoka temperatura, brak wietrzenia ale także zbyt gęsty siew oraz przenawożenie azotem.
Ochrona niechemiczna: Na rozsadnik należy wybierać glebą lekką, przepuszczalną i niezbyt wilgotną. Zaleca się termiczne odkażanie ziemi w inspektach.
Ochrona chemiczna: Po zauważeniu pierwszych objawów choroby, rośliny należy opryskiwać 2-3 razy w odstępach co 7-10 dni jednym z fungicydów np. Dithane M-45