Mozaika żółta fasoli

Objawy: Okrągłe, mozaikowato rozmieszczone plamy na liściach w kolorze ciemnozielonym i jaskrawożółtym, kruchość liści, wstrzymany wzrost.
Atakowane rośliny: Fasola, bób, łubin, koniczyna, nostrzyk, frezja, mieczyki.
Przyczyna: Wirus mozaiki żółtej fasoli (Bean yellow mosaic virus), zimuje w porażonych roślinach trwałych (koniczyna, nostrzyk), a ponadto przenoszony jest przez nasiona grochu, bobu, nostrzyku, ale nie przez nasiona fasoli. W okresie wegetacji wirus rozprzestrzeniany jest przez mszyce (jak wirus mozaiki zwykłej fasoli), a także poprzez ocieranie się roślin o siebie.
Ochrona niechemiczna: Uprawiać odmiany odporne lub tolerancyjne na wirusa, stosować płodozmian i izolację przestrzenną między roślinami mogącymi przenosić wirusa, wczesny wysiew.
Ochrona chemiczna: W miejscach silnego pojawiania się chorób wirusowych opryskiwać rośliny przeciwko mszycom – wektorom chorób wirusowych.