Mozaika zwykła fasoli

Objawy: Na liściach powstają różnej wielkości wypuklenia wzdłuż nerwu głównego, na brzegach liści pojawiają się przebarwienia.
Atakowane rośliny: Fasola
Przyczyna: Mozaika zwykła fasoli (Bean mosaic virus) Choroba wirusowa rozpowszechniona w Polsce jak również we wszystkich krajach Europy. Poraża wszystkie odmiany fasoli zwyczajnej, jednak w różnym stopniu. Blaszki liściowe są zwykle silnie wydłużone, zmniejszone i zawinięte w dół. Na ich powierzchni powstają różnej wielkości wzdęcia, wypuklenia układające się wzdłuż nerwu głównego. Na brzegach blaszki liściowej pojawiają się zabarwienia jasnozielone do żółtawego – brzegi blaszki ulegają chlorozie. Podobne rozjaśnienia występują pomiędzy grubszymi nerwami, przy czym przylegające do nich części blaszki pozostają intensywnie zielone. Porażone rośliny są zahamowane we wzroście, kwitną słabo i na ogół z dużym opóźnieniem. Strąki bywają mniejsze i zniekształcone oraz zawierają niedorozwinięte nasiona. Objawy porażenia i stopień nasilenia choroby zależą w dużym stopniu od odmiany fasoli, terminu zakażenia oraz czynników atmosferycznych. Jeśli wysiewane są chore nasiona, to już na pierwszej parze liści pojawi się choroba. Choroba ta pojawia się bardzo wcześnie, ponieważ wirus przenosi się wraz z nasionami fasoli, a w okresie wegetacji przenoszony jest z sokiem przy ocieraniu się roślin, przez porażony pyłek, lecz przede wszystkim przez wiele gatunków mszyc. Trwałość wirusa poza organizmem żywym wynosi od 24 do 36 godzin.
Ochrona niechemiczna: Wysiew odmian odpornych na wirusa, stosowanie środka Biochikol do moczenia nasion przed siewem jak i później do oprysków profilaktycznych.
Ochrona chemiczna: Zwalczanie pośrednie przez chemiczne zwalczanie mszycy, która jest głównym roznosicielem choroby.