Mszyca gruszkowo-selerowa

Objawy: Szkodnik wysysa soki rośliny. W trakcie ciepłych dni zaatakowane rośliny szybko więdną. Na dodatek wzrost rośliny zostaje silnie zahamowany. Kolejnym objawem wystąpienia tego szkodnika jest biały nalot na korzeniach.
Atakowane rośliny: Pasternak, seler, szpinak.
Przyczyna: Mszyca, której ubarwienie jest szaro- białe. Zazwyczaj atakuje rośliny w okresie późnego lata. Szkodnik ten atakuje system korzeniowy i liście znajdujące się najbliżej gleby.
Ochrona niechemiczna: Należy stosować zasadę płodozmianu.
Ochrona chemiczna: Dla skutecznej ochrony powinniśmy wymieszać podłoże z preparatem zawierającym pirymikarb lub pirymifos metylu na przykład: Pirimor 500 WG, Karate Zeon 050 CS lub Actellic 500 EC.