Mszyca kapuściana

Objawy: Opanowane przez mszyce liście ulegają zniekształceniu, są poskręcane i odbarwione, wzrost rośliny jest zahamowany. Dla kapusty głowiastej najniebezpieczniejsze są mszyce w czerwcu i lipcu, gdy kapusta jest w fazie rozsady, rośliny nie zawiązują główek i zamierają.
Atakowane rośliny: Warzywa kapustne.
Przyczyna: Szkodnik Brevicoryne brassicae. Dorosła, bezskrzydła samica osiąga ok.2 mm długości i jest koloru zielonego. Zimuje w stadium jaja na głąbie u nasady liści. Na początku czerwca uskrzydlone osobniki mszycy przelatują z roślin kapustowatych na warzywa kapustne, dając początek następnym pokoleniom. Mszyca żeruje w koloniach, może być obecna na warzywach kapustnych do późnej jesieni, w tym okresie najliczniej zasiedla kapustę czerwoną.
Ochrona niechemiczna: Usuwanie i niszczenie resztek roślin, na których zimują mszyce znacznie ograniczy ich populację w roku następnym. Należy uwzględnić biologię naturalnych wrogów mszyc np. biedronki, miodówki, które pojawiają po kilku dniach od nalotu mszyc na rośliny warzywne. Stosować Bioczos BR.
Ochrona chemiczna: Zabiegi stosuje się zaraz po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc stosując np. Talstar 100 EC, zabieg można powtórzyć ,pod warunkiem nielicznej obecności wrogów naturalnych.