Mszyca ogórkowa

Objawy: Na roślinach widoczne szkodniki. Larwy i osobniki dorosłe wysysają soki z liści, pąków kwiatowych, kwiatów, zawiązków owoców. Przy wczesnym nalocie na pole opanowują także liścienie, nie dopuszczając rośliny do dalszego wzrostu. Przy licznym wystąpieniu rośliny przybierają szary kolor, a kwiaty i zawiązki owoców odpadają.
Atakowane rośliny: różne warzywa dyniowate, w Polsce głównie ogórki, występuje także na roślinach ozdobnych uprawianych w szklarniach, np. chryzantemach.
Przyczyna: Mszyca ogórkowa (Aphis gossypii) występuje niemal na całym świecie, zasiedlając rozmaite gatunki roślin. W Polsce stanowi problem głównie w uprawie ogórka. Tworzy także określone rasy, na przykład rozwijające się w szklarniach na chryzantemie, które jednak nie kolonizują ogórka i odwrotnie – te kolonizujące ogórki, nie zasiedlają roślin ozdobnych. Osobniki uskrzydlone osiągają do 1,9 mm dł., ich głowa i tułów są koloru czarnego, a odwłok – zielony z ciemnymi plamkami po bokach. Mszyce bezskrzydłe są zmienne w ubarwieniu; od jasno żółtych do ciemno zielonych. Jest to gatunek dwudomowy. Mszyce zimują m.in. na kruszynie, szakłaku i tobołkach polnych. W okresie wiosennym rozwijają się na żywicielach zimowych, a pojawiające się uskrzydlone osobniki zasiedlają ogórki.
Zwalczanie niechemiczne: Ponieważ szkodnik zimuje w chwastach, po zbiorze ogórków należy usunąć z pola chwasty. W uprawach amatorskich, w ogrodach działkowych i przydomowych po zauważeniu szkodników można wykorzystać preparat Agricolle w stężeniu 0,3% (30 ml środka w 10 l wody).
Zwalczanie chemiczne: Po zauważeniu szkodników wykonać oprysk preparatem Pirimor 500 WG.

Rys. Arthur Cushman, grafika dostępna jako własność publiczna, źródło: Wikimedia Commons.